Balle, Solvej - Ifølge loven

Oprettet: 16.04.2013 - 10:07

Bog: "Ifølge loven" af Solvej Balle

Bogens forside

Originaludgave: 1993

Forfatter: 
Solvej Balle
Udgivet: 
1993
Forlag: 
Lindhardt og Ringhof
Sidetal: 
103
Lån bogen - Køb bogen

Solvej Balle præsenterer med romanen Ifølge loven fortællinger, som på forskellig vis undersøger hvad der gør mennesket til menneske.

I denne roman møder vi 4 forskellige beretninger om 4 forskellige personer. Hver af de 4 karakterer er optaget af et eksistentielt projekt, der undersøger menneskeheden i mere eller mindre særegne dimensioner. Paragraf 1 omhandler biokemikeren Nicholas S., der muligvis har held med en banebrydende opdagelse omkring menneskeartens særkende; at definere hvilket stof, der holder mennesket oprejst.

I paragraf 2 møder vi Tanja L., der er jurist. Tanja L. føler skyld, idet hun påfører andre menneskers smerte, hvorfor hun selv drager ud for at finde smerten.

3. paragraf introducerer læseren for matematikeren René G, der i sin fascination af matematikkens mulighed for at skabe balance og symmetri selv forsøger at nedskrive egen identitet til et nulpunkt; at blive ingen.

Paragraf 4 omhandler skulptøren Alette V., der mister sin identifikation og sit tilhørsforhold med menneskeheden i kraft af, at menneskene omkring hende ikke søger at nå frem til ’tingenes’ eller ’verdens materiale’, sådan som hun selv gør. Der er ingen efterspørgsel på hendes bronzefigurer, da folk alene er interesseret i deres eget portræt i gips. Af den årsag trækker Alette V. sig tilbage og vil afklæde sig alle menneskelige træk i håb om selv at blive en ting. Som et led i denne proces testamenterer Alette V. sin krop til videnskaben og fryser sig selv ihjel for at blive fundet i værelset som blot en genstand blandt rummets andre genstande. En beslutning, der træffes på baggrund af, hvad Alette V. forstår som skæbnen:

”Dette var, hvad Alette V. forstod ved ordet skæbne. Verdens tilfældige indbrud i de menneskelige sanser. Ikke en hemmelig, styrende hånd eller en nøje tilrettelagt plan, men en simpel bevægelse, der genkendes fra utallige beretninger om menneskets indsigt i tingenes verden.”  

Det, der for Alette V. her kan defineres som en skæbnemæssig lovmæssighed, udgør baggrunden for hendes handling, hvilket paradoksalt nok koster Alette V. livet.
Denne absurde handling virker på samme måde som ved de tre andre beretninger til at introducere en ikke alene eksistentialistisk men også individualistisk verdensanskuelse, hvor hvert enkelt menneske selv må konstruere en gyldig og meningsgivende tolkning af tilværelsen. Men bedst som man som læser umiddelbart forsones med denne forståelsesramme, bliver karakterernes handlinger bundet mere eller mindre implicit op på de introducerede lovmæssigheder, såvel som de knyttes til hinanden. begge dele  sætter en form for uundgåelig og determineret ramme. Dette sker eksempelvis, når Alette V.’s ellers isolerede beretning bindes sammen med Nicholas S.’s. For Alette V.’s lig bliver højst sandsynlig det, som Nicholas S.’s obducerer, og liget er dermed helt afgørende for det videnskabelige projekt, Nicholas S. udfører.

Romanen introducerer hermed et tematisk spænd mellem det frie og uafhængige i modsætning til det determinerede og sammenbundne. Selvom de fire karakterers handlinger virker som et ønske om at træde et skridt nærmere menneskeheden, bevæger de sig paradoksalt nok hver især længere væk derfra gennem de isolerede og absurde projekter. Men fællesnævneren bliver deres sammenbundethed samt de forskellige lovmæssigheder, der er afgørende for projekternes skæbne.

Dette illustreres også ved karakteren Rene G., der efter sin matematiske overbevisning forsøger at nedskrive sin egen eksistens til et nulpunkt gennem en asketisk tilværelse i et aflukke fra verden i Basel. Projektet mislykkes, og da politiet anholder ham, indser han, at han ikke alene er en eftersøgt person men samtidig, at han har været iagttaget af et andet menneske, mens han troede han var usynlig. Dermed indhenter de menneskeskabte institutioner ham endnu engang, og han må ifølge loven anerkende uundgåeligheden af egen krop og mennesket som socialt væsen; at han, som paragraf 3, Galileis faldlov indleder med, må ’bevæge sig med samme hastighed som andre legemer’. Denne balance er uundgåelig, og den opnås for Rene G. i et møde med ’kvinden med skakspillet’, sandsynligvis Tanja L. Sammenbundetheden er igen tydelig. Et brud fra fortællingen inden deres elskovsscene vidner om en samtidig opnået intethed, der tilfredsstiller Rene G.s ambition om at blive ingen. Samtidig viser netop dette tekststykke, eller nærmere udeladte tekststykke, hvordan Ifølge Loven indeholder et væld af tomme pladser og sproglig konkrete eksperimenter, som læseren selv har til opgave at konkludere på.

Hvert enkelt projekt er kendetegnet af en særprægethed og en originalitet, der driver beretningerne til det absurde. Absurditeten er at finde i det urealistiske og overgjorte, som når Nicholas S. obducerer til lyden af Bach:

”I de næste minutter ventede Nicholas S. i en anspændt position få meter fra det svagt belyste obduktionsbord. Lyden af knoglesaven, der blev brugt til gennemskæring af kraniet, blandede sig med musikken, en koncert for tre cembali og strygere i d-mol og en svag klirren af metal.” 

Sammenstillingen af den makabre hændelse med den storladne klassiske orkestermusik virker netop absurd i sin kontrast, der er at finde på både et tematisk og formelt niveau. Fremstillingen er som her nøgtern og beskrivende, hvilket betyder, at læseren selv må drage konklusioner. 

Absurditeten er også at finde i den indlevelse og vægt de enkelte projekter får. Karakterernes optagethed af projekterne vidner om monisme – projektet får højeste prioritet. Derfor bliver deres beretninger så radikale, at de synes svært forenelige med virkeligheden, idet dialogen mellem individ og omverden bliver vanskelig. Femmedgjortheden lurer dermed lige om hjørnet. 

Lovmæssigheden og de tråde og sammenhænge, der er mellem de fire beretninger, efterlader dog en form for forsoning, som tilføjer en mening til de ellers isolerede individer. Det er i dette spænd, at Ifølge loven skiller sig ud som formeksperiment og som velskrevet eksistentiel roman.
 

Stud mag. Julie Nørgaard

LITTERATUR OM BOGEN

Afsnit i bøger

sk
1990erne / redigeret af Birger Reker Holm. - Birgers Bøger, 2001.
(heri s. 39-51: om Solvej Balle og uddrag af Ifølge loven). 

80.8
Dorte Øberg: Det litterære væksthus : Forfatterskolen og prosaen 1987-96 / Dorte Øberg og Anne Toft. – Odense Universitetsforlag, 1997.
(heri s. 123-130: Ifølge loven).

81.5
Historier om nyere nordisk litteratur og kunst / redaktion Anne-Marie Mai, Anne Borup. - Gad, 1999.
(heri s. 348-373 (især s. 367-372): Marianne Stidsen: Litteratur med udsigt – om den nye helhedsforståelse i 1990’ernes prosa).

81.6
Bredsdorff, Thomas: Dansk litteratur set fra månen : om sjælen i digtningen / Thomas Bredsdorff. - [Kbh.] : Gyldendal, 2006.
(Heri s. 234-248: Efter postmodernismen : Guldager i København; Solvej Balle, Ifølge loven).
Især s. 240-244 om Ifølge loven.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-. - 3 bind.
(i bind 3 s. 424-430: Dan Ringgaard: Ifølge loven; ”§1”, en kuldskær beretning; Gåderne i ”§1”).

81.65
Jakob Hansen: Litterære verdensbilleder : menneske og natur hos Solvej Balle, Merete Pryds Helle og Niels Lyngsø. – Museum Tusculanum, 2000.
(heri s. 13-37: Ifølge loven).

81.65
Hermansson, Gunilla: Mellem det korte og det lange : undersøgelser af dansk 90'er prosa Solvej Balle, Helle Helle, Pablo Henrik Llambías . - Spring, 2000.
(heri s. 17-35: Ifølge loven).

81.65
Perspektiver i nyere dansk litteratur / redigeret af Neal Ashley Conrad ... et al. - Spring, 1997.
(heri s. 17-39: Marianne Ping Huang: Hvordan noget romanagtigt foldes ud af beretningen – om nøgternhed og tilfælde i Solvej Balles Ifølge loven).

81.65
Prosa fra 80'erne til 90'erne / redigeret af Anne-Marie Mai. - Borgen, 1994.
(heri s. 266-279: Lars J. Onslev: En rystende sikker hånd - om Solvej Balles Ifølge loven: fire beretninger om mennesket).

81.65
Vandmærker : nærlæsninger af ny dansk litteratur / Anders Østergaard (red.). - Dansklærerforeningen, 1999.
(heri s. 113-128: Thomas Bredsdorff: Den forkerte lov – Balle og Sørensen – eller 2xKafka.
(heri s. 129-168 (især s. 130-148): Bjarne Sandstrøm: Til glæde for evigheden (Peter Seeberg og Solvej Balle)).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001
(i Værker s. 147-148: Marianne Stidsen: Ifølge loven).

Artikler i tidsskrifter

Ibid / Institut for Nordisk Sprog og Litteratur.
(heri 2001, nr. 4, s. 111-135: Kim H. Harel: det paradoksale fiktionsrum – om Solvej Balles Ifølge loven).

37.1489605
Dansk noter. – Dansklærerforeningen.
(heri 1999, nr. 2, s. 70-76: Solveig Daugaard: Kølig genrekonstruktion : en selektiv præsentation af Solvej Balles forfatterskab).

37.1489605
Dansk noter. - Dansklærerforeningen.
(heri 1995, nr. 3, s. 13-17:Lars J. Onslev: Vandpest og våde lærredssko).
Samme artikel kan findes på Odense Seminariums hjemmeside under titlen 90'er-litteratur - især om Balle og Helle.

77 
Sentura : magasin for litteratur og billeder.
(heri 2000, nr. 7, s. 30-34: Jakob Hansen: Ind i kroppen - ud mod verden).
Om forfattere der fokuserer på kroppen, heri om Solvej Balles Ifølge loven.

80.5
Edda: nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
(heri 1999, hefte 2, s. 129-141 (især s. 131-134): Jacob Hansen: Hvorfor i det hele taget skrive om naturen, når de fleste mennesker bor i byer: om form og natur hos Solvej Balle, Merete Pryds Helle og Niels Lynge).

80.5
Kritik. – Gyldendal.
(heri 1996, nr. 121, s. 12-21 (især s. 16-20): Michael Nielsen: Det groteske og de fænomenale: korporlige læsninger af Kirsten Hammann og Solvej Balle).

80.5
Passage : tidsskrift for litteratur og kritik.
(heri 2000, nr. 34, s. 84-87: Marianne Ping Huang: Vendingens latter).

81.605
Synsvinkler. - Odense : Center for nordiske studier.
(heri 1995, nr. 12, s. 86-104 (især s. 90-94): Michael Nielsen: Nedtælling af mennesket – en tendens i samtidig litteratur og filmkunst).

81.605
Synsvinkler. - Odense : Center for nordiske studier.
(heri 1999, nr. 8, s. 108-120: Maren Hildur Bruun: Det dobbelte projekt: om Solvej Balles Ifølge Loven).

81.605
Synsvinkler. - Odense : Center for nordiske studier.
(heri 2009, nr. 40, s. 165-188: Anne Sofie Laursen: Afviser minimalister poesien? - om Solvej Balles Ifølge loven).

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1997, nr. 11, s. 149-164: Astrid Fosvold: Encyklopædi og minimalisme: en læsning af Svend Åge Madsen At fortælle menneskene og Solvej Balle Ifølge loven).
(heri 1997, nr. 11, s. 165-176: Hanne Hedetoft: Om edderkoppespind og fortolkningslabyrinter).

Anmeldelser i tidsskrifter

81.1705
Litteraturmagasinet Standart : anmeldelser af ny litteratur
(heri: 1993, nr.5, s. 42: Margrethe Andreasen: Det menneskelige materiale).

Anmeldelser i aviser

1/10 1993 Annelise Vestergaard i Jyllands-posten
1/10 1993 Marie Tetzlaff i Weekendavisen
5/10 1993 Lars Handesten i Berlingske tidende
17/10 1993 Erik Svendsen i Politiken
3/6 1995 Lars Henrik Aagaard i Berlingske Tidende
18/6 1995 John Chr. Jørgensen i Politiken
10/4 1999 Thomas Bredsdorff i Politiken

GENERELT OM FORFATTEREN

Afsnit i bøger

Skumhedens tid ' 90- ernes eksistentielle fortælling. - Dansklærerforeningen, 1995.
(heri s. 112-115: Marianne Juhl: Mennesker er også kvinder).
Interview. Uddrag af artikel i Weekendavisen 1/10 1993.

81.6
Fibiger, Johannes: Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken ; redaktion: Benedicte Kieler. - Gad, 1996.
(heri s. 404-408 (især s. 404-406): En krop af kød og blod: Solvej Balle, Kirsten Hammann og Mads Brenøe).

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Kbh. : Gad, 1999.
(heri s. 33-36: Bjarne Sandstrøm: Solvej Balle).

81.6
Litteraturhåndbogen / redigeret af Ib Fischer Hansen ... et al. - Gyldendal Uddannelse. - 2 bind.
Bind 2 : Forfatterbiografier, litteraturleksikon. - 6. udgave. - 2001.
(heri s. 16-17: Solvej Balle).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-. - 3 bind.
(i bind 3 s. 422-431: Dan Ringgaard: Solvej Balle).

81.65
Hybrider : fra traditionsbevidsthed til radikaliserede litterære udtryk / interviewer Rolf Sindø. - Syddansk Universitetsforlag, 2003. - (Odense University studies in Scandinavian languages and literature ; vol. 59).
(heri s. 116-128: Rolf Sindø: Kunst er en undtagelsestilstand).
Interview.
Findes også i Ildfisken, 2000, nr. 25, s. 10-19.

81.65
Skyum-Nielsen, Erik: Engle i sneen : lyrik og prosa i 90erne / Erik Skyum-Nielsen. - Gyldendal, 2000.
(heri s. 164-175: Hvad vil det sige at forstå : Solvej Balle og videnskaben).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001.
(i Biografier s. 20-21: Marianne Stidsen: Solvej Balle).

Artikler i tidsskrifter

Ildfisken : tidsskrift for ny litteratur.
(heri 2000, nr. 25, s. 10-19: Rolf Sindø: Kunst er en undtagelsestilstand: interview med Solvej Balle).
Findes også i
81.85 Hybrider. - Syddansk Universitetsforlag, 2003.
(heri s. 116-128).

05.6
Press. - 1985-2000.
(heri 1993, nr. 96, s. 46-50: Torp Carlsen, Lene: Mennesket, magten og jordbærmarmeladen).
Interview.

37.1489605
Dansk noter. - Dansklærerforeningen.
(heri 1995, nr. 3, s. 9-12: Henrik Madsen og Agnes Witzke: Ifølge Solvej Balle ).

37.1489605
Dansk noter. - Dansklærerforeningen.
(heri 1999, nr. 2, s. 70-76: Solveig Daugaard: Kølig genrekonstruktion : en selektiv præsentation af Solvej Balles forfatterskab).

80.5
Kritik. - Gyldendal
(heri 1996, nr. 121, s. 1-4: Steffen Heilskov Larsen: Hybrider i 90' er-litteraturen - eller den alvidende fortæller, der forsvandt).

81.605
Synsvinkler. - Odense : Center for nordiske studier.
(heri 2006, nr. 34, s. 95-120: Susanne Kemp: Sandhed, umulighed og fortælling som æstetiske tendenser i 90'ernes danske kortprosa : belyst ved Helle Helle, Solvej Balle og Peter Høeg).

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 2008, nr. 26, s. 138-157: Bjarne Sandstrøm: Ud af den grå zone - om kunsten som magtens og afmagtens rum i Solvej Balles forfatterskab).

Artikler i aviser

Information
(heri 21/2 2008: Peter Nielsen: Frie midler).

Information
(heri 14/1 2009: Anne Myrup Munk: Svære bøger skal læses med kniv og gaffel).
Interview.

Kristeligt Dagblad
(heri 15/8.2012: Dorte Washuus Bundgaard: Kortprosaist med hang til de store spørgsmål).
Portræt af Solvej Balles forfatterskab i anledning af, at hun bliver 50.

Politiken
(heri 5/4 1994: Erik Svendsen: I hælene på smerten.  (Litteraturen ind i 90erne)).

Links

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Kvinfos ekspertdatabase
Kort information om forfatteren.

Nyere danske forfattere
Præsentationer af danske forfattere og deres værker. Produceret af forfatteren og kritikeren Jacob Brønnum for Det Kongelige Bibliotek.

80.5 
Vinduet : Gyldendals tidsskrift for litteratur.
(Gitte Mose: Punkterede og fragmenterede tekster - og en mellemrumslæsning).


Bibliotekar Joan Høeg, Vejle Bibliotekerne

0
Din bedømmelse: Ingen