Christensen, Inger - Alfabet

Oprettet: 09.06.2017 - 12:54

Bog: "Alfabet" af Inger Christensen

Bogens forside

Originaludgave: 1981

Forfatter: 
Inger Christensen
Udgivet: 
1982
Forlag: 
Gyldendal
Sidetal: 
76
Lån bogen - Køb bogen

I Inger Christensens digtsamling Alfabet fra 1981 benytter hun, som i flere af sine øvrige værker, systemer som grundlag for sin poesi.

Skrevet af  stud. mag. Randi Fallesen, 21/10.02

Systemerne påtvinger hende at bruge sin kreativitet inden for en i forvejen fastlagt struktur. I Inger Christensens tilfælde kan systemdigtningen som genre ses som en kommentar til det samfund, vi lever i. Fantasien og den forløsende forestillingsevne har snævre bånd i en konform, regelstyret verden.

Som titlen antyder, udgør alfabetet en del af systemet i digtsamlingen. Det fungerer sådan, at navneordene i det første digt ’1’ alle starter med a, i digt ’2’ begynder navneordene så med b og således fortsætter det frem til digt ’14’ og bogstavet n. På denne måde avler metoden hele tiden nye og overraskende sammensætninger og betydninger, for eksempel i digt ’3’,’cikaderne findes/ cikorie, chrom og citrontræer findes/ cikaderne findes/ cikaderne, ceder, cypres, cerebellum’.

Alfabetet er ikke den eneste form for struktur i digtsamlingen. Den matematiske såkaldte Fibonacci–række udgør et eksplosionsagtigt vækstprincip for værket. Antallet af hvert digts vers er hele tiden summen af de to foregående digtes. Det giver sig til udtryk på følgende måde: Digt ’2’ på 2 vers (1+1=2) og digt ’3’ bliver på 1 vers + 2 vers, altså i alt 3 vers og digt ’4’ på 2+3= 5 vers osv. Den eskalerende vækst stopper og kulminerer ved digt ’14’.

Den anvendte Fibonacci-række er imidlertid ikke alene en matematisk regneform, men tillige et udtryk for et vækstprincip i naturen. Når man som læser bevæger sig ind i digtene, er man altså ikke kun omgivet af de opremsede navneord, men også af den struktur, de er skrevet ind i. På denne måde etableres en stærk spænding mellem indholdet og den formmæssige opbygning, som skaber værket Alfabet og giver digtningen en nærmest organisk udformning. Digt efterligner natur.

Digtenes indhold kan synes præget af tilfældighed. Opremsninger af navneord forbundet med ’findes’ præger særlig begyndelsen af digtsamlingen. Navneordene bliver derefter hvirvlet sammen og skubbes videre ind i systemet til kulminationen. Foretagendet kan virke som en konkretisering af ordet tankespind, hvor associationsrækker holdes sammen i en fast struktur.

Inger Christensen er en af de mest anerkendte systemdigtere herhjemme, og hendes bedst kendte samling er Det fra 1969, der kan ses som et højdepunkt i den sene modernisme.

BIBLIOGRAFI

Henvisninger til materialer om bogen og forfatterskabet er udarbejdet af 
Bibliotekar Hanne Thusgaard Madsen, Vejle Bibliotekerne, opdateret 9.6.2017.

LITTERATUR OM BOGEN

Afsnit i bøger

Inger Christensen: Alfabet. - 2. udgave. - Gyldendal, 1988.
(heri efterskrift af Claus Engstrøm om Alfabet s. 79-96).
God introduktion til og analyse af Alfabet.

37.1451
Udsagn : en mosaik om matematik / redigeret af Torben Christoffersen og
Flemming Clausen. - Matematiklærerforeningen, 1992.
(heri s 97-103: Inger Christensen: Som øjet der ikke kan se sin egen nethinde).
Især s. 100-103 om tallenes betydning, især om Fibonaccis talrække, i Alfabet.  

80.1
Køn og køn - imellem / redigeret af Charlotte Engberg, Birgitte Hornbek og Per Stounbjerg. -  Aarhus Universitetsforlag, 1991. - (Kulturstudier ; 13).
(heri s. 136-145: Lis Wedell Pape: Kønnet som mellemværende: Læsninger i Inger Christensens lyrik).
Især om Alfabet i afsnittet s. 139-145: Apokalyptisk vision - Alfabet.

81.5
Arbeiten zur Skandinavistik : 10. Arbeitstagung der deutschsprachigen Skandinavistik, 22.-27.9. 1991 am Weissenhäuser Strand / Herausgegeben von Bernhard Glienke und Edith Marold. -  Verlag Peter Lang, 1993. - (Texte und  Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistik ; Bd. 32).
(heri s. 246-253: Heike Depenbrock: Reflexive Verfahren in Inger Christensens Alfabet ). 

81.609
Johannes Møllehave: Læseheste med versefødder : fra folkevisen til den folkelige vise. – Lindhardt og Ringhof, 1986.
(heri s. 192-207: Inger Christensen: Alfabet).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave  / redigeret af Anne-Marie Mai.  - Gad, 2000-.
(i bind 2, s. 377-393: Lis Wedell Pape: Inger Christensen).
Især om Alfabet s. 382-384: Tilblivelse og undergang.

81.65
Erik Skyum-Nielsen: Engle i sneen : lyrik og prosa i 90erne / Erik Skyum-Nielsen. -  Gyldendal, 2000. 
(heri s. 96-113: Lidenskabens struktur : Inger Christensen og sonetten).
Om Sommerfugledalen og  især om Alfabet s. 101-104.
Optryk af artikel fra Dansk Noter, 1998, nr. 1, s. 7-14.

81.65
Erik Skyum-Nielsen: Modsprogets proces : poesi, fiktion, psyke, samfund : essays og interviews om moderne dansk litteratur. -  Arena, cop. 1982.
(heri s. 89-105: Man får lyst til at holde det hele i bevægelse).
Især s. 89-99 om Alfabet.
Inger Christensen fortæller i en samtale om sit arbejde med digtsamlingen Alfabet, og om hovedtemaer i forfatterskabet: Samspillet mellem system og bevægelse, forholdet mellem digtning og natur.
Artiklen er medtaget  i Information d. 4/2 1982.

81.68
Klaus P. Mortensen: Himmelstormerne : en linje i dansk naturdigtning. – Gyldendal, 1993.
(heri s. 269-274: En antimetafysisk metafysik)
Analyse af Alfabet.

81.69
Digtning fra 80’erne til 90’erne : læsninger af ny dansk lyrik / redigeret af Anne-Marie Mai. – Borgen, 1993.
(heri s. 118-132: Marrian Bødker: Ormenes tisken… : om Inger Christensens Alfabet).

81.69
Asger Schnack: Tre kvindelige lyrikere : et essay / Asger Schnack. -  Nansensgade Antikvariat, 1991.
(heri s. 39-41)
Kort essay om Alfabet.

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind. 
(i Værker, s. 5-6: Jette Lundby Levy: Alfabet).

99.4 Christensen, Inger
Mette Søeborg: Med sprogets proces : diskurs og udsigelse i Inger Christensens
forfatterskab : speciale. - Institut for litteraturvidenskab.
Københavns Universitet, 1983. - 143 spalter. - (AIL ; 134).   
(heri s. 124-129: Alfabet).
Magisterkonferensafhandling .

99.4 Christensen, Inger
Sprogskygger: læsninger i Inger Christensens forfatterskab/ redigeret af Lis Wedell Pape. - Aarhus Universitetsforlag, 1995. - 234 sider.

99.4 Christensen, Inger
Tegnverden : en bog om Inger Christensens forfatterskab / redaktion: Iben Holk. – Centrum, 1983.
(heri s. 179-192: Keld Zeruneith: Alfabetisk entropi).
Analyse af Alfabet.

Artikler i tidsskrifter

02.05
Bogens verden : tidsskrift for litteratur og kultur. -  Danmarks Biblioteksforening ; Det kongelige Bibliotek ; Danmarks Biblioteksskole.
(heri 1993,  nr. 6, s. 348-352: Bent Bjerring-Nielsen: Postkristianismen : nogle pejlinger i farvandet mellem litteratur og religion).
Religionens indflydelse på litteraturen og omvendt; heri s. 351-352  om skabelsestanken hos Inger Christensen - i digtsamlingerne Det og Alfabet.    

30.17205
Kvinder, køn & forskning
(heri 1993, nr. 1, s. 39-57: Lis Wedell Pape: Tælleværker : om tal som system i Inger Christensens poetiske praksis).
Om Inger Christensens to digtsamlinger Det og Alfabet.

80
Ibid : Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet.
(heri 2001, nr. 4, s. 377-405: Brian Andreasen: Alfabet : - et moderne epos?).
Analyse af Alfabet.

80
LÆS : litteratur, æstetik, sprog : skriftserie fra Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet.
(heri s. 59-93: Sine Dalsgaard Kristensen & Henrik Rudfeld: Hvad med naturen? - Om de skiftende billeder af naturen i litteraturen).
Heri s. 77-90 en analyse af Alfabet.

80.5
BLM
(heri 1997, nr. 3, s. 22 – 26: Eva Ström: Hvis bare jeg kunne begynde ganske stille . 14 punkter om Inger Christensens diktsamling Alfabet).

80.5
Den blå port : tidsskrift for litteratur. - Rhodos.
(heri 1985/86, nr. 4, s. 31-33: Bo Hakon Jørgensen: Eskatologiens fascination : om Inger Christensens Alfabet nr. 14).
En analyse af 14. afsnit i digtsamlingen Alfabet ('nætterne findes, natskyggen findes…').
En kommentar til ovenstående artikel findes i:
80.5
Den blå port : tidsskrift for litteratur. - Rhodos.
(heri 1986/87, nr. 5, s. 72 – 74: Bent Bjerring Nielsen: Den påtrængende eskatologi : en replik til Bo Hakon Jørgensen).

80.5
Bonniers Litterära Magasin
(heri 1986, s. 412-416: Lars Nygren: Om Inger Christensen).
En gennemgang af forfatterskabets digtsamlinger – med særligt hensyn til Det, Brev i april og Alfabet.

80.5
Litteratur & samfund
(heri 1983, nr. 36. s. 8-27: Birgit Abild og Lisbeth Bonde: Angst og system i Alfabet).

80.5
Luftskibet : tidsskrift for litteratur. - Rhodos.
(heri 1982, nr. 1, s. 48-53: Anne Marie Bjerg: Alt er allerede til stede).
Analyse af Alfabet.

80.5
Orbis Litterarum : international review of literary studies. -  Munksgaard.
(heri 1998, vol. 53, no. 4, s. 252-268: Lis Wedell Pape: Oscillations - on subject and gender i late modernism).
Artiklen tager udgangspunkt i en analyse af Inger Christensens digtsamling: Alfabet - med særligt henblik på digtet: nætterne findes, natskyggen findes...) (især side 254-258).

80.5
Passage : tidsskrift for litteratur og kritik.
(heri 1998, nr. 30, s. 77-90: Tue Andersen Nexø: Vækstprincipper : systemernes betydning i Inger Christensens Alfabet).

80.5                                                              
Transit : litterært tidsskrift
(heri 1988, nr. 2, s. 26-37: Lis Wedell Pape: Mellem græs og skrift : om helhed, delthed, og nogle kvindelige positioner i forhold til "det moderne")
Især om Alfabet s. 34-37: Det poetiske projekt og den spaltede identitet.

80.5
Vinduet : Gyldendals tidsskrift for litteratur.
(heri 1985, årg. 1, nr. 1, s. 2-9: Jan Kjærstad: En kombinasjon av verden og meg selv).
Interview om forfatterskabet. Især s. 6 om Alfabet.

81.5
Reception
Reception : tidsskrift for nordisk litteratur. - nstitut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
(heri 2002, nr. 49, s. 9-13: Birgitte Subileau-Ivertsen: Inger Christensen).
Interview. Om digtsamlingen Alfabet og dens religiøse elementer.  
                                               

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 2002, nr. 18, s. 126-140: Fortælleligheder : om tal og tale som system i Inger Christensens Det og Alfabet).

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 2015, nr. 38, s. 126-146: Isak Winkel Holm: Et hvidkalket gudsforladt lys - Inger Christensens Alfabet og katastrofen).
Analyse af Alfabet.

Artikler i aviser

Politiken
(heri 29/6 2001: Niels Lyngsø: Hopkins' definition)
Analyse af Alfabet.

Politiken
(heri 26/6 2004: Niels Lyngsø: To elementære alfabeter: "Halfdans ABC" og Inger Christensens "Alfabet" er uomgængelige hovedværker i dansk verskunst).

Politiken
(heri 10/1 2009:  Peter Wivel: En dansk digter i øjenhøjde med Dante).
Europæiske aviser hylder i store nekrologer Inger Christensen, der døde 2/1 2009, 73 år gammel. 

Anmeldelser

27/11 1981 Jørgen Johansen i Berlingske Tidende
27/11 1981 Niels Barfoed i Politiken
28/11 1981 Preben Meulengracht i Jyllands-Posten
2/12 1981 Jannick Storm i Ekstra Bladet
4/12 1981 Hans-Jørgen Nielsen i Information (Optrykt i Lyrik til debat, 1986, s. 21-24)
4/12 1981 Finn Stein Larsen i Weekendavisen
9/12 1981 Berit Windfeld i Kristeligt Dagblad
10/12 1981 Knud Sørensen i Aktuelt
12/1 1982 Leif Nielsen i Land og Folk

GENERELT OM FORFATTEREN

Bøger

04.9 Christensen, Inger
Til Inger Christensen på tresårsdagen den 16. januar 1995 / redigeret af Christian Bundegaard ... [. -Gyldendal, 1995. -  129 sider.
En hilsen og en hyldest til Inger Christensen på tresårsdagen fra Poul Borum og 40 andre bidragydere.
Tekster på dansk, engelsk, tysk og norsk.

99.4 Christensen, Inger
Sprogskygger : læsninger i Inger Christensens forfatterskab / redigeret af Lis Wedell Pape. – Aarhus Universitetsforlag, 1995, 234 sider.
Indhold: Inger Christensen: Silken, rummet, sproget, hjertet. Lis  Wedell Pape: Mellemord ; Tilstande : Inger Christensens essayistik. Unni Andreasen: Med ryggen til poesien : læsninger i Inger Christensens digtsamlinger Lys og Græs. Preben Kjærulff: En fortælling om sprogets virkelighed. Anne Munch Terkelsen: En puls uden krop. Mads Dupont Heidemann: Bernardinos himmelrum ; Poesiens supplerende  bevægelse. Kim Forum Jacobsen: Stopped flow. Annette Bøgh: Vingeslag. Mads Fedder Henriksen: Blikket i fokus : projektioner på og fra Inger
Christensens sonetkrans.  

99.4 Christensen, Inger
Mette Søeborg
Med sprogets proces : diskurs og udsigelse i Inger Christensens
forfatterskab : speciale. - Institut for litteraturvidenskab,
Københavns Universitet, 1983. - 143 spalter. - (AIL ; 134).   
Magisterkonferensafhandling.

99.4 Christensen, Inger
Tegnverden : en bog om Inger Christensens forfatterskab / redaktion: Iben Holk. – Centrum, 1983, 262 sider.
Indhold: Niels Egebak: "Naturen denne samtalepartner". Pia Tafdrup:Genesis kvinde drøm som begynder. Hanne Cordius Dam: Den naturbundne vision. PerAage Brandt: Kritik af livet. Jette Lundbo Levy: Kritik af  inderligheden. Iben Holk: Det egentlige/Det usigelige ; Fra  labyrinten. Steffen Hejlskov Larsen: Spejlet, ornamentet og den vilde  tanke. Per Stig Møller: I labyrinten. Lisbeth Møller Jensen: Moderen  og modernisten. Henrik Lundgren: Forestillinger i spejlkabinettet.
Bertel Haarder: Universets forsøgsdyr. Keld Zeruneith: Alfabetisk entropi. Pia Raug: Reflekser. Refleksioner.
Analyser af forfatterens værker, interview, refleksioner m.m.

Afsnit i bøger

81.5
Nordisk kvindelitteraturhistorie / redaktion Elisabeth Møller Jensen. - Rosinante, 1993-1998. - 5 bind.
(i bind 4, s. 136-143: Lis Wedell Pape: Kønnets, sprogets hvisken : om Inger Christensen).

81.6
Danske forfatterskaber: 1950-1985. - Systime, 2005-.
(i bind 3: Fra modernisme til postmodernisme, s. 187-207: Systemernes sprogkunst: Inger Christensen). 

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon /  redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. – Gad, 1999.
(i 1. udg.  s. 106-109; i 2. udg. s. 81-85: Johannes Fibiger: Inger Christensen).

81.6
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. -  Gad.
(i 1. udg. s. 338-341; i 2. udg. s. 355-357).

81.6
Litteraturhåndbogen / redigeret af Ib Fischer Hansen ... [et al.]. - Gyldendal Uddannelse. - 2 bind.
(i bind 2, 6. udg., s. 36-38).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. – Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 4, s. 229-238: Keld Zeruneith: Inger Christensen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave  / redigeret af Anne-Marie Mai.  - Gad, 2000-.
(i bind 2, s. 377-393: Lis Wedell Pape: Inger Christensen).

81.65
Blixen, Brøgger og andre danske damer / redigeret af Bodil Wamberg. - Centrum, 1985. - 160 sider.
(heri s. 133-145: Uffe Harder: Om Inger Christensen og andre kvindelige lyrikere)

81.65
Jørgen Gustava Brandt: 80 moderne danske digtere : præsentation & portræt : essays. – Gyldendal, 1988.
(heri s. 38-42: Inger Christensen)

81.65
Poulsen, Henrik: System & eksperiment. - L&R Uddannelse, 2014.
(især s. 13-16 om Inger Christensens forfatterskab, men hendes tekster indddrages i mange sammenhænge).
Hendes forfatterskab inddrages som eksempel på formeksperimenter og systemdigtning. For gymnasieelever.

81.65
Pohl, Eva: Et lyst værelse: empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90. - Syddansk Universitetsforlag, 2015. - (University of Southern Denmark studies in Scandinavian languaage and literatures, vol. 123).
(heri s. 79-97: Lysninger i sproget og i billedkunsten - et kvindeligt røntgenblik).
Inger Christensens Lys, Brev i april, Alfabet og Det møder Franciska Clausen, Else Alfelt, Sonja Ferlov Mancoba, Olivia Holm-Møller, Christine Swane, Elsa Nielsen, Ellen Krause, Viera Collaro og Merete Barker. Forfatteren finder nye sammenhænge mellem digtning og billedkunst. Pohl ser på fælles temaer, empati, dynamisk rumopfattelse, æstetik og selvfremstilling i værkerne.

81.65
Peter Øvig Knudsen: Børn skal ikke lege under fuldmånen : forfatterportrætter. - Brøndum/Aschehoug, 1996. - 263 sider.
(heri s. 221-260: Inger Christensen).
Interview.

81.68
Søren Baggesen: Seks sonderinger i den panerotiske linje i dansk lyrik / Søren Baggesen. - Odense Universitetsforlag, 1997.
(heri s. 195-231: Om Inger Christensen).  

99.1
Det 20. århundrede : de 100 mest betydningsfulde personer i Danmark /
redigeret af Claus Hagen Petersen & Connie Hedegaard. -  Aschehoug, 1999. - 411 sider.
(s. 60-63: Asger Schnack: Inger Christensen).

99.26
Dansk kvindebiografisk leksikon / redaktion Jytte Larsen ... . - Rosinante, 2000-2001. - 4 bind.
(i bind 1, s. 307-309: Elisabeth Møller Jensen: Inger Christensen).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind. 
(i Biografier, s. 85-86: Jan Aage Rasmussen: Inger Christensen).

99.3816
Twentieth-century Danish writers / edited by Marianne Stecher-Hansen. -
Gale Research Company, cop. 1999. - xxii, 519 sider.  - (Dictionary of literary biography ; volume 214). - (A Bruccoli Clark book).
(heri s. 89-96: Thomas Satterlee: Inger Christensen).
Introduktion til forfatterskabet på engelsk.

Artikler i tidsskrifter

Litteratursidens tema
(Morten Peich: 'Så er det begyndt":  Om Inger Christensens 60'er-digt 'Det')

30.11
Baggrund
Anne Gry Hasugland: Jeg skriver som hjertet der banker skriver. En meget kort introduktioj til Inger Christensen.
Kort introduktion til forfatteren, 14.5.2015.

53.05
Kvant: tidsskrift for fysik og astronomi.
(heri 2013, nr. 4, s. 5-9: anne Gry Haugland: Digtets natur).
Naturen som motiv i Inger Christensens forfatterskab. 

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 2002, årg. 35, nr. 155/156, s. 65-75: Anne Gry Haugland: Mønsterdigtning : betydningsvækst i Inger Christensens lyrik).

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 2014, nr. 211, s. 65-72: anne Gry hauglandSprogets natur . natur og tegn i Inger Christensens naturfilosofi).
Analyse af forfatterskabet set som en del af en moderne naturfilosofi.

80.5
Transit: Litterært tidsskrift
(heri 1988, s. 26-37 Lis Wedell Pape: Mellem græs og skrift).
Analyse af Inger Christensens digte (Græs, Det og Alfabet) og en placering af forfatterskabet i den danske lyriske modernisme i  1960'erne og frem.

80.5
Vinduet : Gyldendals tidsskrift for litteratur.
(heri 1985, årg. 1, nr. 1, s. 2-9: Jan Kjærstad: En kombinasjon av verden og meg selv)
Interview om forfatterskabet.

81.5
Norsk litterær årbok. -  Det norske Samlaget.
(heri 1992, s. 25-36: Jette Lundbo Levy: Samtale med Inger Christensen)

81.5
Reception : tidsskrift for nordisk litteratur. - Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.
(heri 1999, nr. 37: Birgitte Iverssen: Inger Skriftensen: Et møde med Inger Christensens forfatterskab i de norske fjelde).
Referat af forskellige foredrag fra Inger Christensen-seminar på Lysebu i Norge.

81.6505                                                          
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur
(heri 2002, nr. 18).
Temanummer om Inger Christensens forfatterskab.
(heri  s. 8-34: Neal Ashley Conrad: Det svimlende punkt. Synsvinkler på forfatterskabet : samtale med forfatteren).
(heri s. 35-49: Erik Skyum-Nielsen: Længsel og struktur : Inger Christensens tidlige og tidligste lyrik)
(heri s. 63-81: Henrik Wiwel: Fanget i stenen : om Andrea Mantegnas Det malede værelse og Inger Christensens forhold dertil)
(heri s. 82-114: Marianne Barlyng: Romerske udkast : bevægelsens poetiske tale i Inger Christensens Vandtrapper).
(heri s. 115-124: Christine Seedorff: Utopi og dementi : Inger Christensens poetik i spændingsfeltet mellem skabelse og opløsning af betydning).
(heri s. 126-140: Lis Wedell Pape: Fortælleligheder : om tal og tale som system i Inger Christensens Det og Alfabet).
(heri s. 141-153: Rikke Toft Nørgård: Mirakler for realister : en analyse af Brev i april)
(heri s. 154-170: Brian Andreasen: Det ustadiges ro : en studie i Sommerfugledalens dødsindsigt)

91.7
Romantik: journal for the study of Romanticisms
(heri 2014, nr. 3, s. 91-97: Anne Gry Haugland: Native and deep-roted: positions in Inger Christensen´s philosophy of nature). 

Artikler i aviser

Aktuelt
(heri 21/11 1998: Pernille Bramming: Den største glæde er at følges med et barn).
Interview i anledning af udgivelsen af Inger Christensens samlede værker.

Information
(heri 1/8 2005: Tue Andersen Nexø: Kan man læse Inger Christensen?) 

Information
(heri 6/1 2009: Erik Skyum-Nielsen: Hej Verden).
Nekrolog. 

Information
(heri 8/1 2009: Durs Grünbein: "Et menneske, som uden besvær rørte ved sprogets hemmeligheder").
Hæderstale for Inger Christensen, som i 2006 blev tildelt den fornemme tyske Siegfried Unseld-pris.

Politiken
(heri 5/1 2009: Thomas Bredsdorff: Inger Christensen var enestående i dansk litteratur).
Nekrolog. 

Politiken
(heri 10/1 2009: Peter Wivel: Inger Christensen hyldet i europæiske aviser).

Weekendavisen
(heri 9/1 2009: Niels Barfoed: Åndemusik).
Nekrolog.

Dvd, cd:

99.4
Christensen, Inger
Inger Christensen - cikaderne findes [film (dvd)] : en portrætfilm / manuskript, instruktion og produktion Jytte Rex. - [Kbh.] : Another World Entertainment, 2009. - 1 dvd-video (55, 40 min.) : farve med sort-hvide sekvenser
Digteren Inger Christensen (f. 1935) fortæller i lejligheden på Østerbro om sit liv og arbejde og læser op af sine vigtigste værker
Dansk tale, samt sporadisk tysk tale med danske undertekster     
Inger Christensen fortæller i lejligheden på Østerbro om sit liv og arbejde og læser op af sine vigtigste værker
Filmen kan ses på Filmstriben, hvor du kommer direkte ind på den side, hvor du med dit biblioteks-login + valg af kommune, kan se filmen, hvis dit bibliotek betaler for adgang.

Digterstemmer (cd)] / ide: Lene Wissing ; redaktion: Christian Yde Frostholm, Morten Søndergaard og Lene Wissing. -  Foreningen af digterstemmer : og AFSNIT P, 1996. - 1 compact disc (70  min.) Digte af Inger Christensen ... et al. ; udvalgt og læst af forfatterne. Bidrag af: Inger Christensen, Per Højholt, Pia Juul, Peter Laugesen,  Henrik Nordbrandt, Søren Ulrik Thomsen. 
Inger Christensen læser 10 digte op fra Alfabet.

Inger Christensen: Inger Christensen (cd). – Booktrader, 2000. – 1 cd (ca. 37 min.). - (Booktraders lyrikcd ; 9) (Booktrader records book ; 11).
Inger Christensen læser op af udvalgte digte fra: Alfabet og Sommerfugledalen.

Ord
Inger Christensen medvirker i denne film på Filmstriben, hvor du kommer direkte ind på den side, hvor du med dit biblioteks-login + valg af kommune, kan se filmen, hvis dit bibliotek betaler for adgang.
Filmen er en skildring af ordets magt - og afmagt. En påvisning af ordets undertrykkende - og befriende muligheder. Med Salman Rushdie og Václav Havel som toneangivende symboler veksler filmen mellem statements fra en række verdensberømte forfattere, arkivmateriale fra brændpunkter i det 20. århundredes kamp for (og undertrykkelse af) ytringsfrihed - fiktioner, bl.a. »Tusind og een nats eventyr« i hvilke Scheherezade fortæller historier for at overleve. Udover Havel og Rushdie medvirker Joseph Brodsky, Paul Auster, Günter Wallraff, Mario Vargas Llosa, Villy Sørensen, Inger Christensen, Julio Llamazares, Tahar Ben Jelloun, Kemal Kurspahic og Aziz Nesin

Links

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Nyere danske forfattere
Præsentationer af danske forfattere og deres værker. Produceret af forfatteren og kritikeren Jakob Brønnum for Det Kongelige Bibliotek.

Den store danske - Gyldendals åbne encyklopædi
Artikel om forfatteren. Siden er udarbejdet af førende danske fageksperter. Under artiklen er der henvisning til artikel om forfatteren i Dansk biografisk leksikon.

Wikipedia (engelsk udgave) - (danske udgave)
Artikel om forfatteren. Alle kan lægge artikler ind og frit redigere i alt materiale på siden.

Youtube
Inger Christensen læser op fra Sommerfugledalen, Universitetet i Agder, 18. juni 1997. 

0
Din bedømmelse: Ingen