Strunge, Michael - Livets hastighed

Oprettet: 26.05.2004 - 08:38

Bog: "Livets hastighed" af Michael Strunge

Bogens forside

Originaludgave: 1978

Forfatter: 
Michael Strunge
Udgivet: 
1991
Forlag: 
Borgen
Sidetal: 
66
Lån bogen - Køb bogen

Livets hastighed demonstrerer 20-årige Michael Strunge en sproglig virtuositet og iscenesætter sig selv som et nyt, strålende navn på den danske litterære scene.

Debutdigtsamlingen Livets hastighed består af tre dele: 6 digte over temaet tid og rum, -  en frise på 8 digte dedikeret til kæresten Angie (Inge Guldal) samt 21 digte skrevet gennem gymnasietiden. Digtene er båret frem af en voldsom trang til forandring:

Skifter hurtigt
til ny forklædning
- jeg behøver forandring
med livets hastighed

Skifter farve
anarkistisk kamæleon
- kaster masken
ændrer livsform

Skifter fart
jeg har brug for fartskift
- jeg ændrer mit liv
før det ændrer mig

Forandringerne hænger således sammen med eksistensvilkår og identitetsdannelse. Det er interessant at notere sig, med punkbevægelsens samtidige opblomstring in mente. Man fornemmer også i ovennævnte digt en fin sans for rytme og metrik igennem de korte verslinjer. Strunge bruger her ganske enkle midler, små forskydninger i sproget som illustrerer ønsket om forandringer. F.eks. arbejdet med vokalskifte i 2. strofe: i-a-æ-o-a-æ-i-o eller 3. strofes forvandling af ”skifter fart” til ”fartskift”. Det musikalske udtryk i poesien knyttes hos Strunge sammen med interessen for moderne rockmusik. Titlen Livets hastighed er lånt fra David Bowie-sangen Speed of life.  Strunge indleder desuden bogen med et motto fra Bowie-nummeret Changes: Turn and face the strange som dermed bliver en identitetsmarkør gennem digtsamlingen. For som David Bowie iscenesatte sig som den fiktive rum-superstjerne Ziggy Stardust, iscenesætter Michael Strunge sig selv som et visionært vidunderbarn der via sproget søger at skabe nye muligheder igennem ændringer, som det fremgår af digtet Det kommende:

"Vi er det nye folk/vore sjæle synger vi ud/så bedragernes og magthavernes middelmådighed/
vil briste i stykker og angst/Vi er den nye klarhed/vundet i kampen mod maskinerne/vi er den nye skaberkraft/der skaber skønhed og evighed/af ruinerne fra det gamle."

Der leges ligeledes med identiteter i digtet Vær min kamæleon, hvor legen bliver en kærlighedsakt mellem to elskende:

"Vi danner harmoniske kontraster/(når jeg er blå – vil du ikke være gul?)/der hele tiden changerer/i alle kombinationer af toner/og bliver musik/Din tunge spiller -/skræm mine identitetskriser og identiteter/der svirrer rundt om mig/og jeg vil skræmme dine!"

Hvis Bowie (f.1947) er den ene inspirationskilde, er 1870’ernes franske ’enfant terrible’ Arthur Rimbaud (1854-91) den anden. Rimbauds brug af et voldsomt ekspressivt billedsprog og forestillingen om sproget som åndelig ’revolte’ præger også mange af digtene i Livets hastighed (bl.a. førnævnte Det kommende). På den måde trækkes der i digtsamlingen ligeledes en linje tilbage til romantikken og symbolismen. I bedste universalromantiske og symbolistiske ånd er natten og universet da også hyppige metaforer i digtsamlingen, for i disse grænseløse og dunkle rum skærpes sanserne og de intense oplevelser folder sig for alvor ud for digter-jeg’et, bl.a i digtet Det…:

"Det pulserer/som blodet fra en supernovastjernes liv og død/suger til sig/i nye former af muligheders groen/under solen, vor egen stjerne/under nattens forløb med sole i sort/i titusindvis/
i nye farver/af muligheders indgydelse af håb for os/vi ser den i nat/de er nye som os/dukker op synker ned/som vor bevidstheds horisont/som blodets strøm/som havets strøm/som vibrerer i os."

Livets hastighed er en uhyre stil- og formbevidst digtsamling der på fornemmeste vis lader lige dele inspiration fra romantik og symbolisme og fra den moderne rockpoesi forenes i et metaformættet og dragende tekstunivers. Michael Strunge træder med Livets hastighed markant ind på den danske litterære scene og gør det så stemningsfyldt, billedrigt og sprudlende at man som læser er nødt til at overgive sig og se det fremmede i øjnene med begejstring.

stud.mag. Martin Gronemann, maj 2004

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

81.6
Fibiger, Johannes
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Gad, 1996. 2. udg., 2003.
(i 1. udg., 1996, s. 374; i 2. udg., 2003,  s. 396: "Et forkomment englebarn: Michael Strunge")

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-.
(i bind 3, s. 249-251: Anne-Marie Mai: Tilværelsens store spørgsmål)

81.69
Jorn, Susanne
Erantis ud af en hvid væg. - Odense Universitetsforlag, [1988]. - 198 sider.
(heri s. 74-85: Overeksponeret liv)
Eksempler på hvordan Michael Strunge beskriver følelser i sine digte (især s. 74-76 med eksempler fra Livets hastighed).

99.4 Strunge, Michael
Munck, Knud
Michael Strunge: en biografi. - Lindhardt og Ringhof, 2001. - 327 sider.
(heri s. 99-104).
Om debuten Livets hastighed.

Anmeldelser i aviser

27/11 1978  Poul Borum i Ekstrabladet
24/1 1979 Jean i Vejle Amts Folkeblad

 

Generelt om forfatteren

Bøger

Jac, F.P.
Som om at vi ikke var plot nok : en digterenergi : radiospil. - Borgen, 2001. - 54 sider.
Skuespil/radiohørespil med F.P. Jac og Michael Strunge i hovedrollerne. Foregår i perioden 1977-1983.

99.4 Strunge, Michael
Blaksteen, Vibeke
Væbnet med ordenes vinger : en bog om Michael Strunge hans tid og hans forfatterskab. - Gyldendal, 1991. - 124 sider.
Introduktion til forfatterskabet og (ungdoms)kulturen i 1980'erne. Gengivelser af digte (s. 67-114).

99.4 Strunge, Michael
Munck, Knud
Michael Strunge: en biografi. - Lindhardt og Ringhof, 2001. - 327 sider.
Biografi om Michael Strunge.

99.4 Strunge, Michael
Strunge, Mai
Mai Strunge : samtaler m.m. mellem Anne-Marie Mai og Michael Strunge. - 2. reviderede udgave. - Borgen, 1992. - 215 sider.
Gengivelser af samtaler, breve, citater. Desuden analyse af digte fra Popsange og Fremtidsminder.

Afsnit i bøger

30.1664
Dengang i 80'erne / Martin Kongstad & Henrik Vesterberg. - Gyldendal, 2003.
(heri s. 75-85: Den første betingelse for diktaturet er at udrydde kærligheden) 
Udskrift af båndet samtale (fra ca. 1984) mellem Michael Strunge og Charlie Jensen om "jeg'et", kærligheden, lyrikkens vilkår og Strunges digte.

81.6
Fibiger, Johannes
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Gad, 1996. 2. udg., 2003.
(i 1. udg., 1996, s. 371-376; i 2. udg., 2003,  s. 396-401)
Kort gennemgang af forfatterskabet med tekst-eksempler.

81.6
Litteraturens stemmer: Gads danske forfatterleksikon / Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad, 1999.
(i 1. udg., 1999, s. 523-527; i 2.udg., 2003, s. 345-347: Anne-Marie Mai: Michael Strunge)

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-.
(i bind 3, s. 248-260: Anne-Marie Mai: Michael Strunge)

81.69
Jorn, Susanne
Erantis ud af en hvid væg. - Odense Universitetsforlag, [1988]. - 198 sider.
(heri s. 74-85: Overeksponeret liv)
Eksempler på hvordan Michael Strunge beskriver følelser i sine digte.

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Biografier, s. 443-444: Marianne Barlyng: Michael Strunge).

Artikler i tidsskrifter

02.05
Bogens verden : tidsskrift for litteratur og kultur. - Danmarks Biblioteksforening ; Det kongelige Bibliotek : Danmarks Biblioteksskole, [1918]- 
(heri 1983, nr. 1, s. 12-17: Helge Krarup: Jeg vil ikke tale om generation - Interview med lyrikeren Michael Strunge).

81.6                                                              
Danish literary magazine. - The Danish  Literature Information Center
(heri 1996, nr. 9, s. 14-15: Torben Hamann Hansen: Speed of life)
Engelsk tekst om Strunges forfatterskab.

Artikler i aviser

Berlingske Tidende
(heri 29/7 1995: Lars Handesten: Tilstanden Strunge)
Kort gennemgang af forfatterskabet og forfatterens betydning i dag.

Information
(heri 29/11 1983: Erik Skyum-Nielsen: Jeg har selv rummet en bevægelse).
Interview.

Information
(heri 22/4 1995: Klaus Lynggaard: Måler tidens gang med mit hjertes banken)
Om Klaus Lynggaard's personlige møde med Strunge og hans digte.

Links

DR internet læremidler, Danske digtere
Indeholder bl.a. mange klip fra DR' s video- og lydarkiv, kort biografi, kort om forfatterskabet, billeder, opgaver og lærervejledning.

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Youtube
Bazar udsendelse oprindeligt sendt på DR i 1984 med Michael Strunge, Pia Tafdrup, Lola Baidel, Kristen Bjørnkjær samt Poul Borum.
Vært: Jens Winther

Bibliotekar Else Zakarias, Vejle Bibliotek

0
Din bedømmelse: Ingen