Sidens historie

Oprettet: 28.05.2002 - 21:39

Sidens historie  

Litteratursiden.dk opstod i forbindelse med et idémøde foråret 2000 i Århus. Her indledtes et kreativt samarbejde og netværk, som konstituerede sig i løbet af den følgende sommer.

Baggrunden var, at flere og flere folkebiblioteker var begyndt at samle og formidle litteratur i elektronisk form via forskellige nettjenester.

Det lå lige for at forene kræfterne i ét netmagasin gennem et netværk bestående af interesserede folkebiblioteker.

Formålet var at udbrede og styrke formidlingen af skønlitteraturen i Danmark.

Det fælles mål var: At etablere en indbydende, inspirerende, kvalitativ, engagerende og omfangsrig hjemmeside om skønlitteratur.

Den idé fandt opbakning i Biblioteksstyrelsen, som valgte at støtte ideen økonomisk.

Organisatorisk udvikling

Organisatorisk bestod netmagasinet Litteratursiden.dk af en styregruppe, en redaktionsgruppe og en chefredaktør.

I Styregruppen sad repræsentanter fra Biblioteksstyrelsen, Litteraturrådet, Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere, projektlederen/redaktøren samt biblioteksledere for de fem deltagende biblioteker i netværket.

Pr. 18. februar 2003 er Litteratursiden.dk ved en generalforsamling blevet omdannet til en forening.